supercreative-web-bg-1.png
 
 

Kan man få idéer på kommando?

I vores workshops hjælper vi jer med at sætte jeres idéudvikling i system og udnytte jeres interne innovations-ressourcer optimalt.

I får flere originale, konceptuelle og brugbare idéer. Idéer som er på brief, på budget og leveret indenfor den aftalte tidsramme.

 
supercreative-web-bg-11.png
 
supercreative-web-bg-4.png
 

På vores UDVIKLINGSWORKSHOPS tilrettelægger og leder vi et udviklingsforløb hvor jeres team løser en af jeres konkrete problemstillinger.

I vores HANDS-ON WORKSHOPS lærer vi jer idéudviklingsteknikkerne bag,
så I kan gøre det samme på egen hånd.

 
IMG_6725 kopi.jpg
 
 

Udviklingsworkshops 
– find flere brugbare løsninger

 

Udviklingsworkshops hjælper jer med at skabe en lang række løsningsmuligheder til en konkret opgave eller problemstilling i jeres virksomhed. Vi aftaler rammerne med jer på forhånd og tilrettelægger derefter et forløb, som passer til opgaven. Vi planlægger og faciliterer processen, jeres team løser opgaven. 

Metodisk består workshoppen af en vekselvirkning mellem input fra vores facilitator, øvelser som aktiverer deltagerne både fysisk og kreativt samt en eller flere kreative teknikker. 

 
 

UDVIKLING BASIS

Et grundlæggende udviklingsforløb

 

Anvendelse – Denne type workshop egner sig især til en indledende idégenerering til større opgaver– eller til afklaring af målsætninger og rammer for et projekt. Den er desuden velegnet til at løse mindre opgaver.

Indhold – Introduktion til idéudvikling, stemningsskabelse og etablering af kreative spilleregler. Kreativ fokusering: Bearbejdning og formulering af  den problemstilling, som skal løses, så den bliver så idéskabende som muligt. Opvarmning af de kreative muskler og fysisk aktivering.  Udvikling med en avanceret teknik eller to standardteknikker. Grovsortering af idéerne, udvælgelse og konkretisering af 1-3 valgte idéer.

Resultat – Forvent 1-3 brugbare og  konkretiserede idéer samt yderligere 2 til 4 supplerende kreative retninger. Der vil ofte efterfølgende skulle arbejdes videre med idéerne for at de alle fremstår som færdigbearbejdede og fuldt brugbare.

Varighed – En hel dag + opstartsmøde

UDVIKLING UDVIDET

Grundigt flerfaset-udviklingsforløb

 

Anvendelse – Denne type udvikling egner sig til de større, komplekse opgaver, hvor der ønskes gennemarbejdede løsninger, som er godkendt af de relevante beslutningstagere undervejs i processen, således at de fremkomne løsninger kan eksekveres umiddelbart efter forløbet.

Indhold – Session 1: Kreativ fokusering: Bearbejdning og formulering af  den problemstilling, som skal løses, så den bliver så idéskabende som muligt. Opvarmning af de kreative muskler og fysisk aktivering.  Udvikling af katalog af kreative retninger med standard- eller avanceret teknik. Prioritering/valg af 1 til 3 retninger. Pitstop 1: Retning vælges og godkendes. Session 2: Udvikling af en række løsninger ud fra den besluttede kreative retning med en udvalgt kreativ teknik. Sortering, udvælgelse og konkretisering af 3 til 5 løsninger. Pitstop 2: Pitch og godkendelse/valg af løsning. Session 3: Videreudvikling, forbedring og endelig beskrivelse af en eller to valgte idéer.

Resultat – Forvent to gennembearbejdede, fuldt beskrevne og godkendte løsninger, yderligere 1-3 brugbare idéer samt cirka 2 til 4 supplerende kreative retninger.

Varighed – 3 sessions fx. fordelt over en til tre uger + opstartsmøde + 2 pitstop/godkendelser undervejs + opfølgning/opsamlingsmøde

 

MERE INFO?

Kontakt os for mere information om Udviklingsworkshops:
sca@supercreative.dk / +45 2213 9202

 
_MG_5544 kopi 2.jpg
 
 
 

Hands-On Workshops
– få idéer på kommando

Hands-on workshops lærer jer idéudviklingsmetoder, som I kan anvende til at skabe flere brugbare løsninger at vælge imellem i det daglige arbejde. Vi arbejder med fiktive problemstillinger eller på forhånd definerede konkrete problemstillinger fra jeres virksomhed, men uden fokus på at skabe løsninger. Målet er at lære jer at idéudvikle.

Metodisk består en workshop af en blanding af teori og praktiske øvelser, så I både får en forståelse for hvorfor metoderne virker og hvordan de konkret skal udføres.

 
 

HANDS-ON BASIS

 

Anvendelse – Har I brug for at skabe quick-and-dirty løsninger til hverdagsbrug giver denne workshop jer en kreativ værktøjskasse med det absolut nødvendige indhold.

Indhold – I lærer 3 forskellige metoder (solo, med makker og i gruppe) samt at skabe en virkningsfuld kreativ fokusering, som gør jeres udviklinger mere idéskabende. Desuden undervisning i præmisserne for idéudvikling samt introduktion til arbejdsgange og principper som kan føre til større idéskabelse og mere kreativitet i hverdagens arbejde.

Varighed – En dag

HANDS-ON UDVIDET

 

Anvendelse – Har I brug for at udføre længere, mere konceptuelle udviklingsforløb skal I vælge denne workshop.

Indhold – Grundigt fokus på at skabe det rigtige afsæt for opgaven samt hvordan man tilrettelægger et udviklingsforløb, der både omfatter skabelse af grundlæggende kreative retninger, bred og original idégenerering, sortering og udvælgelse af idéer, kvalificering og videreudvikling af udvalgte idéer.  I lærer en række forskellige teknikker herunder minimum 3 forskellige idéudviklingsmetoder samt sorterings- og kvalificeringsredskaber.

Varighed – Et forløb over tre dage

HANDS-ON INNOVATIONSKULTUR 

 

Anvendelse – Har I brug for at skabe en  idékultur i virksomheden eller i en specifik afdeling giver denne workshop jer redskaberne. Workshoppen ledsages af konkret rådgivning og løbende opfølgning efter nærmere aftale.

Indhold – En række workshops giver medarbejderne grundlæggende forståelse for kreativitets- og idéskabende principper og hands-on erfaring i at anvende en række kreative teknikker. Vi præsenterer jer for dokumenter, principper og arbejdsgange som kan implementeres og vi rådgiver ledelsen om, hvordan I kan skabe et kreativt miljø, der er endnu mere idéskabende i hverdagen.

Varighed – Efter aftale

 

MERE INFO?

Kontakt os for mere information om Hands-on workshops:
sca@supercreative.dk / +45 2213 9202

 
_MG_5545 kopi 2.jpg