supercreative-web-bg-1.png
 
 

Kan man få idéer
på kommando?

Det korte svar er ja.

Alle kan lære at blive mere kreative under tidspres. Det kræver øvelse og en metodisk tilgang - og det får I værktøjerne til
i mine workshops.
I lærer og afprøver en række idéudviklingsteknikker og får inspiration hvordan I kan sætte jeres idéudvikling i system.

Jeg faciliterer også konkrete udviklingsforløb hvor jeres team hjælpes til at øge deres output mens de løser en konkret opgave.

 
supercreative-web-bg-11.png
 
supercreative-web-bg-4.png
 

I hands-on workshoppen KREATIV PÅ KOMMANDO får I indblik i grundprincipperne bag kreative processer og afprøver en række teknikker, der gør det muligt for jer at få flere originale, konceptuelle og brugbare idéer.
I får også inspiration til, hvordan I kan
sætte jeres idéudvikling i system.

I mine UDVIKLINGSWORKSHOPS tilrettelægger og leder jeg et udviklingsforløb, hvor jeres team løser en af jeres konkrete problemstillinger med mine idéudviklingsteknikker.

 
IMG_6725 kopi.jpg
 
 
 

KREATIV PÅ KOMMANDO
– hands-on workshops

I Kreativ på Kommando lærer I idéudviklingsmetoder, som I kan anvende til at skabe flere brugbare løsninger at vælge imellem i det daglige arbejde. Vi arbejder med fiktive problemstillinger eller på forhånd definerede konkrete problemstillinger fra jeres virksomhed, men uden fokus på at skabe løsninger. Målet er at lære jer at idéudvikle.
Det er muligt at tilvælge individuel sparring.

Metodisk består en workshop af en blanding af teori og praktiske øvelser, så I både får en forståelse for hvorfor metoderne virker og hvordan de konkret skal udføres. I lærer bl.a. teknikker til at arbejde på egen hånd, med en makker og i en større gruppe.

 
 

KREATIV PÅ KOMMANDO INTRO

 

Anvendelse – En tour-de-force præsentation af grundprincipperne i idéudvikling, der giver nye input til at skabe kreative løsninger til hverdagsbrug. Take-away er primært inspiration men I får også nogle nyttige kreative værktøjer med hjem.

Indhold – I afprøver 3 forskellige metoder (solo, med makker og i gruppe), som gør jeres udviklinger mere idéskabende. Desuden et overblik over præmisserne for idéudvikling samt inspiration til arbejdsgange og principper som kan føre til større idéskabelse og mere kreativitet i hverdagens arbejde.

Varighed – 3 timer

KREATIV PÅ KOMMANDO BASIS

 

Anvendelse – Har I brug for at skabe quick-and-dirty løsninger til hverdagsbrug giver denne workshop jer en kreativ værktøjskasse med det absolut nødvendige indhold.

Indhold – I introduceres til metoder til at skabe et stærkt afsæt for jeres udvikling og en virkningsfuld kreativ fokusering. I lærer at anvende en række forskellige teknikker, som gør jeres udviklinger mere idéskabende. Desuden grundig undervisning i præmisserne for idéudvikling samt introduktion til arbejdsgange og principper som kan føre til større idéskabelse og mere kreativitet i hverdagens arbejde.

Varighed – En dag

KREATIV PÅ KOMMANDO UDVIDET

 

Anvendelse – Har I brug for at udføre længere, mere konceptuelle udviklingsforløb skal I vælge denne workshop.

Indhold – Grundigt fokus på at skabe det rigtige afsæt for opgaven og omsætte det til en virkningsfuld kreativ fokusering. Undervisning i hvordan man planlægger et større udviklingsforløb, der både omfatter skabelse af grundlæggende kreative retninger, bred og original idé-generering, sortering og udvælgelse af idéer, kvalificering og videreudvikling af udvalgte idéer.  I lærer en række forskellige teknikker herunder minimum 3 forskellige idéudviklingsmetoder samt sorterings- og kvalificeringsredskaber.

Varighed – To dage

 

MERE INFO?

Kontakt os for mere information om Hands-on workshops:
sca@supercreative.dk / +45 2213 9202

 
_MG_5544 kopi 2.jpg
 
 

Udviklingsworkshops 
– find flere brugbare løsninger

 

Udviklingsworkshops hjælper jer med at skabe en lang række løsningsmuligheder til en konkret opgave eller problemstilling i jeres virksomhed. Vi aftaler rammerne med jer på forhånd og tilrettelægger derefter et forløb, som passer til opgaven. Vi planlægger og faciliterer processen, jeres team løser opgaven. 

Metodisk består workshoppen af en vekselvirkning mellem input fra vores facilitator, øvelser som aktiverer deltagerne både fysisk og kreativt samt en eller flere kreative teknikker. 

 
 

UDVIKLING BASIS

Et grundlæggende udviklingsforløb

 

Anvendelse – Denne type workshop egner sig især til en indledende idégenerering til større opgaver– eller til afklaring af målsætninger og rammer for et projekt. Den er desuden velegnet til at løse mindre opgaver.

Indhold – Introduktion til idéudvikling, stemningsskabelse og etablering af kreative spilleregler. Kreativ fokusering: Bearbejdning og formulering af  den problemstilling, som skal løses, så den bliver så idéskabende som muligt. Opvarmning af de kreative muskler og fysisk aktivering.  Udvikling med en avanceret teknik eller to standardteknikker. Grovsortering af idéerne, udvælgelse og konkretisering af 1-3 valgte idéer.

Resultat – Forvent 1-3 brugbare og  konkretiserede idéer samt yderligere 2 til 4 supplerende kreative retninger. Der vil ofte efterfølgende skulle arbejdes videre med idéerne for at de alle fremstår som færdigbearbejdede og fuldt brugbare.

Varighed – En hel dag + opstartsmøde

UDVIKLING UDVIDET

Grundigt flerfaset-udviklingsforløb

 

Anvendelse – Denne type udvikling egner sig til de større, komplekse opgaver, hvor der ønskes gennemarbejdede løsninger, som er godkendt af de relevante beslutningstagere undervejs i processen, således at de fremkomne løsninger kan eksekveres umiddelbart efter forløbet.

Indhold – Session 1: Kreativ fokusering: Bearbejdning og formulering af  den problemstilling, som skal løses, så den bliver så idéskabende som muligt. Opvarmning af de kreative muskler og fysisk aktivering.  Udvikling af katalog af kreative retninger med standard- eller avanceret teknik. Prioritering/valg af 1 til 3 retninger. Pitstop 1: Retning vælges og godkendes. Session 2: Udvikling af en række løsninger ud fra den besluttede kreative retning med en udvalgt kreativ teknik. Sortering, udvælgelse og konkretisering af 3 til 5 løsninger. Pitstop 2: Pitch og godkendelse/valg af løsning. Session 3: Videreudvikling, forbedring og endelig beskrivelse af en eller to valgte idéer.

Resultat – Forvent to gennembearbejdede, fuldt beskrevne og godkendte løsninger, yderligere 1-3 brugbare idéer samt cirka 2 til 4 supplerende kreative retninger.

Varighed – 3 sessions fx. fordelt over en til tre uger + opstartsmøde + 2 pitstop/godkendelser undervejs + opfølgning/opsamlingsmøde

 

MERE INFO?

Kontakt os for mere information om Udviklingsworkshops:
sca@supercreative.dk / +45 2213 9202

 
_MG_5545 kopi 2.jpg